شرکت مهندسی سامانه های هوشمند نسل پنجم نماینده فروش تجهیزات مرتبط با امضاء الکترونیکی و امنیت می باشد

لینک آدرس نمایندگی سهنپ در راه آورد سامانه های امن

زمینه های فعالیت این شرکت بشرح ذیل می باشد.

معرفي زمينه هاي عمده فعاليت شركت:

  • راه اندازي مراكز صدور گواهي ديجيتال(CA)
  • فعال سازی خدمات زیرساخت کلید عمومی و امنیت سیستمها مبتنی بر گواهی دیجیتال (PKE)
  • ارائه خدمات و محصولات نرم افزاري در حوزه امنيت فضاي تبادل اطلاعات
  • ارائه تجهيزات در حوزه افتا(توكن ها،HSM،OTP،كارتهاي هوشمند و ...)
  • ارائه تجهيزات امنيت فيزيكي
  • مشاوره و نظارت