توليد شده در لابراتوآر برنامه نويسي و آزمايشگاه توليد نرم افزار مركز كل فرماندهي و كنترل ناجا (مرفوك) – دفتر فرماندهي سردار قاليباف در سال 84-83 با مشارکت پرسنل شرکت سهنپ

از این سیستم جهت تولید بولتن خبری ناجا برای دفتر فرماندهی و مرکز کنترل ناجا (مرفوک) جناب آقای سردار قالیباف استفاده می شد و اطلاعات واصله از کلانتری ها در آن پالایش می گردید.