برای تحلیل این سیستم جامع از بالاترین تکنولوژی روز دنیا در زمینه تولید نرم افزار و توسعه فضای مجازی استفاده شده است در جهت تسهیل تکلالیف مالیاتی مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از جریمه شدن ایشان توسط اداره دارایی؛ این سیستم تحلیل، طراحی و توسعه داده شده است که انشاءالله به زودی رونمایی خواهد شد.